Eerste verkeerslichten ‘rechtsaf vrij voor fietsers’ op gewestweg.


De eerste verkeerslichten die fietsers toelaten rechtsaf te slaan bij een rood licht, werden vorige week geïnstalleerd langs een Vlaamse gewestweg. 

Sinds mei 2019, bij de herziening van de wegcode, is een nieuw type verkeerslicht toegelaten. Onder een bestaand driekleurig licht wordt een vierde licht toegevoegd met een fietslogo en een pijltje. Dit licht zal oranje knipperen wanneer fietsers rechtsaf of rechtdoor door het rode (of oranje) verkeerslicht mogen fietsen. 

Nieuw verkeerslicht
Het nieuwe verkeerslicht kwam er, onder andere, op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Rechtsaf vrij voor fietsers zal worden toegepast op kruispunten waar het mogelijk is en waar het veilig kan. Bijvoorbeeld wanneer een fietser bij het rechts afslaan meteen op een fietspad terecht komt, of in een zone 30. Rechtdoor vrij voor fietsers zal worden toegepast op T-kruispunten waar fietsers veilig rechtdoor kunnen fietsen als het rood is.

Wanneer AWV een fysieke aanpassing uitvoert aan een lichtenregeling (bijvoorbeeld aan de detectoren, palen of lantaarns), wordt sinds mei 2019 steeds bekeken of meteen ‘rechtsaf vrij voor fietsers’ of ‘rechtdoor vrij voor fietsers’ kan worden toegepast.

Rechtsaf of rechtdoor vrij voor fietsers betekent niet dat de fietsers geen conflicten met andere weggebruikers hebben, of dat ze voorrang hebben. Ze mogen het rode verkeerslicht voorbijrijden, maar moeten voorrang geven aan andere bestuurders en voetgangers.

Rechtsaf vrij voor fietsers in Brugge
Brugge krijgt de Vlaamse primeur. Aan de voorkant van het station krijgen de kruispunten Ketsbruggestraat x R30 en Chantrellstraat x R30 het nieuwe verkeerslicht.

Fietsers die uit de Ketsbruggestraat komen en rechtsaf willen slaan moeten zich momenteel nog houden aan de lichten voor de automobilisten, ook al kunnen ze veilig hun weg vervolgen op een fietspad en komen ze door rechtsaf te slaan niet in conflict met gemotoriseerd verkeer. Door fietsers hier rechtsaf vrij te laten rijden kunnen ze vanaf vandaag hun weg veilig en wettelijk vervolgen, zonder nodeloos te wachten voor een rood licht. Fietsers die van de R30 rechtsaf de Ketsbruggestraat willen inrijden krijgen eveneens een nieuw licht ‘rechtsaf vrij voor fietsers’.

Ook fietsers die uit de Chantrellstraat komen en rechtsaf willen op de R30 moeten zich houden aan de verkeerslichten voor automobilisten. Het nieuwe verkeerslicht met pijltje zal deze ‘hindernis’ voor fietsers oplossen en geeft hun het recht het rode licht te negeren en rechtsaf te slaan.

“Door dit nieuwe verkeerslicht zorgen we er vanaf nu voor dat fietsers steeds minder onnodig voor een rood licht staan te wachten,” verduidelijkt minister van mobiliteit Lydia Peeters. “Op veel kruispunten kunnen fietsers veilig rechtsaf slaan, ook al staat het verkeerslicht op rood. Dit kruispunt in Brugge is het eerste dat uitgerust wordt met dit nieuwe verkeerslicht. Ook op andere kruispunten, waar we de lichtenregeling aanpassen, rollen we dit mee uit.”

Fietsberaad Vlaanderen vindt het positief dat het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe kruispunten screent op deze mogelijkheid. Fietsers vrij rechtsaf of rechtdoor geven, kan al sinds een wetswijziging in 2011 met speciale verkeersborden. Heel wat lokale besturen voerden die ook met succes in (o.a. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent, Waarschoot,…), zonder een dure aanpassing van de verkeerslichten. Wegbeheerders hebben nu dus twee mogelijkheden. “Met zo’n specifiek licht of het bestaande verkeersbord kunnen fietsers hun weg sneller verder zetten op plaatsen waar ze voordien nodeloos voor het rode licht stonden. Fietsberaad Vlaanderen moedigt wegbeheerders aan om fietsroutes actief te screenen om dit in te voeren. Onderzoek toonde bovendien aan dat zoiets in heel wat gevallen kan zonder de verkeersveiligheid in het gedrang te brengen,” zo stelt Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen.

Op de volgende kruispunten is in de komende maanden een aanpassing gepland waarbij ook meteen ‘rechtsaf vrij voor fietsers’ of ‘rechtdoor vrij voor fietsers’ wordt toegepast:

Rechtsaf vrij voor fietsers:

 • Anzegem – N36 x Pareelstraat
 • Lievegem – N9 x Bredestraat Kouter en Binnenslag
 • Deinze – N43 x Hubert Malfaitplein en Nieuwstraat
 • Bierbeek – N3 x Pellenbergstraat en Stationsstraat
 • Bierbeek – N3 x Kasteelstraat en Pastoriestraat
 • Bierbeek – N3 x Bierbeekstraat en Koning Albertlaan
 • Meise – N211 x op- en afrit A12 en Plasstraat
 • Knokke-Heist – N34 Elizabetlaan x Duinbergenlaan
 • Kortrijk – N8 x Beekstraat en Hugo Verriestlaan
 • Geraardsbergen – N8 Leopoldlaan/Brambroek x N42c Gapenberg en Vrijheid

Rechtdoor vrij voor fietsers:

 • Oostkamp – N50g Kapellestraat/Hertsbergsestraat x E40 Op-/afrit 9 Zuid
 • Blankenberge – N34 Koning Albertlaan x Polderlaan