Deelfietsaanbieders bezorgd over advies “Groep van 10”


(Dit artikel kreeg een update – zie onderaan.)

Deelfietsaanbieders uiten in een open brief hun bezorgdheid over een advies van de vakbonden en werkgevers. Die laatsten raden het gebruik van deelfietsen af bij de economische heropstart na de corona-crisis. De deelfietsoperatoren en mobiliteitsorganisaties verzetten zich, om verschillende redenen, sterk tegen die zienswijze. Ze wijzen vooral op de ruimte-efficiëntie van de fiets. Een deelfiets schept niet meer problemen en deelfietsaanbieders kunnen ook de nodige voorzorgen nemen, zo stelt een open brief.

Ze benadrukken vooral dat deelfietsen steeds meer een vorm van openbaar vervoer zijn. “We weten uit onze cijfers dat 93% van de Blue-bikeklanten onze deelfietsen gebruikt in combinatie met de trein. Mensen die zich met het openbaar vervoer verplaatsen, hebben met andere woorden nood aan een Blue-bike om die last mile van hun verplaatsing vlot te overbruggen.”, aldus Bram Dousselaere, directeur van Blue-bike. Het zorgpersoneel van ZNA, GZA en het Zorgbedrijf Antwerpen maakt sinds het uitbreken van de crisis veel gebruik van Velo-Antwerpen om zich naar hun werkplek te begeven.

Deelfietsaanbieders hebben respect voor maatregelen

In de reactie op de gids vanuit de “Groep van 10” wijzen de deelfietsbedrijven en mobiliteitsorganisaties ook op de ruimte-efficiëntie van de fiets. Die kan er op vele plaatsen voor zorgen dat aan voorwaarden van social distancing wordt voldaan. Steden zoals Gent en Brussel voerden extra fietsstraten in om de fietsers meer plaats te geven. In Nederland wordt er door verschillende aanbieders van openbaar vervoer, steden en bedrijven gekeken hoe deelfietsen tijdelijk (deels) de functie van metro, tram en bus kunnen overnemen. Deelfietsen passen beter in een anderhalvemetersamenleving.

“We zijn er van overtuigd dat de fiets meer dan ooit een centrale rol zal spelen in de mobiliteit van de toekomst. Net nu geven we best het juiste signaal aan alle burgers,” zo vermeldt de open brief. “Met respect voor de eerder gecommuniceerde maatregelen (zoals het wassen van handen en social distancing) zijn deelfietsen een waardevolle en essentiële mobiliteitsoplossing. Ook bij een heropstart van het economisch leven. Deelfietsoperatoren bekijken verder of bijkomende maatregelen mogelijk zijn,” klinkt het nog.

De deelfietsaanbieders en mobiliteitsorganisaties rekenen op een aanpassing van het advies en wijzen op het belang van het openbaar vervoer en (deel)fietsen. Het gebruik van deelfietsen is door de crisis sowieso al beperkt. Ook het Fietsberaad, het Vlaamse kenniscentrum voor fietsbeleid, adviseerde al over de oplossingen die er zijn om het fietsverkeer meer ruimte te geven.

UPDATE: op 4 mei 2020 werd een nieuwe versie van de gids gepubliceerd, met de eenvoudige oproep om “aandachtig (te zijn) voor hygiëne bij het gebruik van deelfietsen of deelsteps”.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Mechelen evalueert tijdelijke fietsstraten (COVID-19)

Nieuws

Deelbakfietsen en gratis blue-bikes in Leuven

Document

Een evaluatiekader voor tijdelijke verkeersmaatregelen