Themadossier Fietsers (BIVV)

Het BIVV stelde in 2015 een Themadossier Verkeersveiligheid samen, specifiek over fiets. Daarin geeft het BIVV een overzicht van de in België en Europa beschikbare onderzoeksresultaten en bevindingen rond fietsveiligheid.

Het themadossier beschrijft in een eerste deel het soort fietsers, hun verkeersdeelname en de opvang van de verkeersveiligheid bij fietsers. Ook het risico voor fietsers en de oorzaken voor verkeersonveiligheid bij fietsers komen in dit deel aan bod. In een tweede deel gaan de auteurs dieper in op de maatregelen die kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Het gaat over aanpassingen die betrekking hebben op (het gebruik van) de infrastructuur, de voertuigtechnologie (zowel voor fietsers als voor andere weggebruikers) als het gedrag (van fietsers). Een derde deel legt de focus op de regelgeving die de verkeersveiligheid van fietsers kan beïnvloeden. Er wordt dieper ingegaan op de wettelijke technische specificaties voor fiets als op regelgeving die het rijgedrag beïnvloedt. In een laatste deel wordt ingegaan op de (evolutie van) Belgische kerncijfers rond fietsongevallen.