Peer, een fietsstraat doorheen het centrum


Goede ‘Fix-The-Mix’-praktijk

In het centrum van de stad Peer werd een fietsstraat aangelegd, voorafgegaan door een uitgebreid participatieproces met bewoners en handelaars. Het was een slimme investering: enkel de rijbaan werd heraangelegd en de fietsstraat lost een aantal problemen tegelijkertijd op (comfort, snelheid, en hoge verkeersdruk). De maximum toegelaten snelheid (30 km/u) wordt gehandhaafd door trajectcontrole. De realisatie van de fietsstraat was tevens de aanzet van een beleid in fietscultuur.  

Projectomschrijving

Er waren geruime tijd klachten en meldingen over de staat van de kasseien van de rijbaan in het centrum: deze waren niet comfortabel voor voetgangers en fietsers. Daarnaast werd snelheid als een probleem ervaren en de fietsers voelden zich niet welkom. Er bleek immers nog veel doorgaand autoverkeer te zijn. Dit verkeer heeft alternatieven, namelijk de Noordweg of de Noordervest en Zuidervest.  
Het stadbestuur wilde hier komaf mee maken en besloot om de rijbaan op de as door het centrum (Kerkstraat, Markt, Oudestraat) her aan te leggen. Aan het ontwerp werden volgende eisen gesteld: 

– Fietsvriendelijk – toegankelijkheid, aantrekkelijkheid, veiligheid 
Toegankelijk met de wagen – toegankelijkheid, parkeren 
Oog voor voetgangers – oversteekplaatsen, toegankelijk bij markten en evenementen 
Toekomst Marktplein – flexibel gebruik, kwaliteitsvolle belevingsruimte 
– Meer groen in het openbaar domein 
Haalbaar – financieel realistisch, technisch (vlot) uitvoerbaar. 

Het resultaat is een fietsstraat, uitgevoerd in beton. Om de snelheid af te dwingen werd gekozen voor een combinatie van fysieke snelheidsremmers, zoals wegversmallingen en een versmalling van de rijbaan en een trajectcontrole.  

Initiatiefnemers

Stad Peer 

Contact

Veerle Aerts

  • deskundige mobiliteit
  • Team Planning
  • 011/61.07.00
  • veerle.aerts@peer.eu 

Locatie

Peer

Betrokken partijen

Het stadsbestuur wilde vanaf het begin in dialoog gaan met de naaste betrokken partijen: handel en horeca, buurtbewoners, adviesraden,…  Behalve de GBC en de HHOP (middenstandsvereniging) werden nog 2 participatieorganen opgericht: Buurtoverleg (brede bevolking) en Werkgroep Stadscentrum 2016  (een groep van 10 geëngageerde buurtbewoners en ondernemers werd uit de kandidaturen samengesteld). Het Buurtoverleg kwam samen bij het start van het ontwerpproces en bij de aanvang van de werken.  De Werkgroep kwam 6 keer samen tijdens het ontwerpproces en had een adviserende rol. De brede bevolking werd op de hoogte gehouden via een projectpagina op de website van de stad (inclusief de verslagen van de vergaderingen).  

Evaluatie

Op basis van voor- en nametingen werd vastgesteld dat er 50% meer fietsers waren. Daarnaast bleek ook de gereden snelheid te zijn gedaald: V85 daalde van 36 km/u tot 27 km/u en het aandeel overtredingen daalde van 35,2% tot 6,5%. Het aantal auto’s op de as daalde met 33%. De heraanleg zorgde er dus voor dat er minder doorgaan verkeer is.  In 2018 werd een fietstelpaal geïnstalleerd om de evolutie van het aantal fietsers blijvend te monitoren. Het participatieproces werd erg gewaardeerd door alle betrokkenen. De realisatie van de fietsstraat was de start om aan de fietscultuur te werken. Zo werd tijdens de werken een campagne gevoerd om de Perenaren te belonen die met de fiets naar het centrum kwamen (samenwerking tussen het stadsbestuur en de handelaren). Na de uitvoering van de werken konden burgers elektrische fietsen uittesten en werd er meer aandacht geschonken aan het fietsparkeren (inplanting kwalitatieve fietsenstallingen en tijdelijke bewaakte fietsenstallingen). Dit alles onder de noemer van #Peerfietst”.   

Investering

2016 

​Totale budget: € 451.306,16