Onderzoek naar fietsongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) vroeg aan VIAS om de alle fietsongevallen in de regio grondig te bestuderen. Eerder werd al een analyse gemaakt van ongevallen op gewestwegen en onderzoek gedaan naar straten met Beperkt Eenrichtingsverkeer (BEV).

VIAS bracht in deze recente opdracht een update uit met de meest recente gegevens van de ongevallen. De globale evolutie van de fietsongevallen in het BHG sinds eind jaren 90, zowel op de gewestwegen als op de gemeentelijke wegen tussen 2010 en 2013, wordt weergegeven en grondig analyseerd.

De analyse werd gemaakt tegen de achtergrond van de de evolutie van het aantal fietsers in Brussel en geeft inzicht in de omstandigheden waarin de ongevallen zicht voordoen. De studie zoeklt naar een verband met de weginrichiting en sluit af met aanbevelingen om de veiligheidsproblemen op te lossen, hoofdzakelijk op het vlak van infrastructuur.

De belangrijkste lessen uit de studie zijn:

  • De toename van de ongevallen in het BHG gaat samen met een stijging van het fietsgebruik. Het risico op een ongeval met een letsel blijft ongeveer gelijk.
  • Bij een gelijkaardig volume aan fietsverkeer gebeuren er minder ongevallen op een fietspad in vergelijking met de rest van het netwerk.
  • De meest frequente ongevallen in PV’s zijn conclicten aan kruispunten met tegenliggers die een dwarsstraat inrijden, het openen van portieren en enkelzijdige ongevallen.

De studie stelt vast dat de systematische verbeteringen aan de infrastructuur ook terug te vinden zijn in de evolutie van de ongevallenstatistieken.