Meer bewegen door ruimtelijk beleid: analyse van ‘walkability’ in Vlaanderen


Het artikel focust zich op de relatie tussen beweging en de ‘walkability’ in Vlaanderen. Internationaal en Vlaams onderzoek toonden eerder aan dat inwoners van buurten met een hoge ‘walkabilityscore’ meer bewegen. 

Een buurt met een hoge walkabilityscore is een buurt die mensen in sterke mate uitnodigt om zich op een actieve manier te verplaatsen, zoals met de fiets of te voet. De straten zijn er goed met elkaar verbonden via kruispunten, de woondichtheid is er hoog, net als de functiemix. Een hoge functiemix betekent concreet dat er verschillende functies (zoals winkelen, ontspanning, kantoren en onderwijs) aanwezig zijn. Het ruimtelijk beleid heeft immers een belangrijke sleutel in handen om mensen te verleiden tot gezonde keuzes. 

In het artikel wordt de walkabilityscore in Vlaanderen geanalyseerd op verschillende schaalniveaus (regionaal, bovenlokaal en lokaal). Het biedt op die manier inzicht in de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor actieve verplaatsingen.

Het artikel won van het Departement Omgeving en het Vlaams Instituut Gezond Leven won de 5de editie van de MoRO-prijs.