FIETSTELWEEK 2015: telt ook uw gemeente mee?


Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september vindt de allereerste FietsTelweek plaats. Een week lang telt elke fietser én fietskilometer in Vlaanderen. Nog nooit is het fietsgebruik en -gedrag van de Vlaming grondig in kaart gebracht, laat staan gedigitaliseerd. Fietsberaad Vlaanderen neemt daarom samen met de Vlaamse overheid en haar partners het initiatief om daar verandering in te brengen. Een week lang verzamelen we zoveel mogelijk fietsgegevens via een gratis app waarmee fietsers hun eigen routes tracken, met vaste fietstelpunten of telslangen op de fietspaden en aan de hand van manuele tellingen.

Een geslaagde editie van deze eerste FietsTelweek rekent op de steun van de steden en gemeenten. Om een gebiedsdekkend beeld van Vlaanderen te krijgen willen we samen zoveel mogelijk telpunten plaatsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer, de vijf Vlaamse provincies en verschillende Vlaamse steden en gemeenten, waaronder mogelijk dat van u, engageerden zich al om mee te tellen.

De handleiding in bijlage legt uit hoe uw stad of gemeente kan meewerken aan de Fietstelweek om zo het Vlaamse fietsgedrag in kaart te brengen.

Gelieve ons vóór 10 augustus te melden op info@fietstelweek.be of en hoe uw gemeente meetelt tijdens de FietsTelweek via hetdeelnemersformulier in bijlage.

Ter info: De app waarvan sprake is te downloaden vanaf 20/8.

www.Fietstelweek.be