Coalitie van 30 gaat voor zone 30 in de kern  


Meer verkeersveiligheid, meer fietsers en voetgangers, minder schadelijke uitstoot, de Coalitie van 30 wil zoveel mogelijk steden en gemeenten overtuigen om in de hele bebouwde kom de zone 30 in te voeren. Initiatiefnemer Leuven kreeg inmiddels het gezelschap van heel wat andere lokale besturen.

De Vlaamse overheid, de provincies en de VVSG willen met de steun van Fietsberaad Vlaanderen en onder de noemer De Grote Versnelling zorgen voor meer fietsverplaatsingen, meer fietsveiligheid en -comfort. Overheden en organisaties kunnen die ambitie ondersteunen door fietsdeals aan te gaan.

Zone 30 in de bebouwde kom moet de norm worden

De stad Leuven nam in het najaar van 2021 het initiatief voor de fietsdeal Coalitie van 30. De VVSG, Fietsberaad Vlaanderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde zetten er mee de schouders onder. ‘Zone 30 in de bebouwde kom moet de norm worden,’ zegt David Dessers (Groen), Leuvens schepen bevoegd voor mobiliteit. ‘We roepen alle lokale besturen op de intentieverklaring te ondertekenen en toe te treden tot de coalitie. Veel gemeenten nemen al initiatieven, we kunnen veel leren van elkaar. Door van gedachten te wisselen en ervaringen te delen, kunnen we van onderuit een golf van zones 30 tot stand brengen. ’Een algemene invoering van de zone 30 spoort volledig met het project Fix the Mix van Fietsberaad Vlaanderen. Het uitgangspunt is hetzelfde: verkeersstromen mengen waar het kan en scheiden waar het moet.

Modal shift

De volledige Leuvense binnenstad binnen de ring is al tien jaar een zone 30. In 2016 kwam er een verkeerscirculatieplan en onlangs is zestig procent van de binnenstad een fietszone geworden. In drie jaar tijd is het aantal fietsers in de stad met veertig procent toegenomen, het autoverkeer nam met twintig procent af, terwijl het totale aantal mensen dat zich in de binnenstad begeeft gelijk bleef. David Dessers: ‘Die modal shift is zeer belangrijk om de zone 30 te laten functioneren. In de Vesaliusstraat bijvoorbeeld zijn tachtig procent van de weggebruikers fietsers, zij bepalen het ritme van het verkeer. Tien jaar na de invoering vinden mensen het normaal dat in de binnenstad maximaal 30 km/u gereden mag worden. Nu zijn we de zone 30 aan het uitbreiden naar de deelgemeenten. Uiteindelijk zullen alleen de grote assen, de ring en wijkontsluitingswegen met gescheiden fietsinfrastructuur zone 50 blijven. Zelfs op stukjes van gewestwegen waar geen ruimte is voor gescheiden fietspaden, zoals de Tervuursesteenweg, is 30 km/u de toegelaten maximumsnelheid.’

Homogene zones

De stad Sint-Niklaas is toegetreden tot de Coalitie van 30. De volledige stadskern is vorig jaar zone 30 geworden. ‘In ons mobiliteitsplan van 2015 was ingeschreven dat de woonwijken zone 30 zouden worden en de wijkontsluitingswegen zone 50 zouden blijven. Het voortdurend wisselen van snelheidsregimes is echter moeilijk leesbaar. Door ook de invalswegen in de zone 30 op te nemen, hebben we een aaneengesloten gebied met duidelijke signalisatie op het wegdek.

Als ze overal wordt ingevoerd, zullen mensen er zich geen vragen meer bij stellen en is het voor iedereen helder

Ook in de deelgemeenten wordt de zone 30 ingevoerd en gaan we in de schoolomgevingen van een dynamische zone 30 naar een vaste,’ verduidelijkt Carl Hanssens (N-VA). De mobiliteitsschepen maakt zich sterk dat de Coalitie van 30 kan bijdragen aan de normalisering van de zone 30 in de kernen van steden en gemeenten: als ze overal wordt ingevoerd, zullen mensen er zich geen vragen meer bij stellen en is het voor iedereen helder. Bovendien benadrukt de schepen dat leren van elkaar zeer belangrijk is. ‘Een samenwerking zoals de Coalitie van 30 zou ons de voorbije jaren zeker geholpen hebben. Daarom willen we onze ervaring ter beschikking stellen van andere lokale besturen.’

De Coalitie van 30 roept alle steden en gemeenten op om de intentieverklaring te onderschrijven en toe te treden, www.coalitievan30.be 

Lees hier een uitgebreider artikel over de Coalitie van 30 “Naar een nieuwe norm: 30 km/u in de bebouwde kom”, Een interview met David Dessers, Carl Hanssens en Jan Vermeulen voor ons magazine #Sterkfietsbeleid.