Advies ‘Een leesbare voorrang’


Waar krijgen fietsers het best voorrang en waar niet? Dat is niet overal duidelijk en leidt op het terrein vaak tot een wirwar aan kruispuntoplossingen, verschillend gebruik van markeringen, onduidelijke combinaties van voorrangsregels en markeringen, … waardoor het verkeerssysteem niet eenduidig is voor weggebruikers.

Fietsberaad Vlaanderen wil met het advies ‘Een leesbare voorrang’ wegbeheerders ondersteunen in de praktische toepassing van de bestaande voorrangsregels. We focussen op verblijfsgebieden, kernen of bebouwde kommen met een snelheidsbeperking van max. 50 km/u én m.u.v. rotondes.

Aan de hand van type-oplossingen worden alle kruispunttypes (m.u.v. rotondes) per snelheidsregime (30 en 50 km/u) besproken. Deze type-oplossingen vormen een goed uitgangspunt voor de wegbeheerder om een leesbare weg te creëren voor alle weggebruikers, rekening houdend met verschillende omstandigheden. We beoordelen eveneens de verschillende type-oplossingen aan de hand van smileys. Een groene smiley betekent dat je een verkeerssituatie kan toepassen, bij een oranje smiley vraagt de situatie extra aandacht of maatregelen en bij rood adviseren we om het kruispunttype niet toe te passen. Een samenvatting van de verschillende kruispunttypes vind je terug in de beoordelingsmatrix.

Met dit advies ‘Een leesbare voorrang’ loopt Fietsberaad Vlaanderen een stukje voor op de realiteit en streven we een consequentie na die nog niet is opgenomen in de bestaande richtlijnen (Vademecum fietsvoorzieningen en andere richtlijnen). De evolutie van het fietsverkeer dwingt ons om een aantal zaken in vraag te stellen en nieuwe inzichten voor te stellen.

Lees hier het volledige advies en bekijk de beoordelingsmatrix voorrang met alle mogelijke kruisingen in de twee snelheidsregimes.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Webinar ‘Een leesbare voorrang voor het fietsverkeer’