Vierkant groen en bakfietsen = gewone fietsen


Enkele nieuwe aanpassingen in de wegcode:

  • Autobestuurders moeten voortaan anderhalve i.p.v. één meter afstand houden van fietsers in de bebouwde kom. Een goed signaal, zeker als overtredingen op deze maatregel ook bestraft worden.
  • Speed pedelecs mogen voortaan in de bebouwde kom naast elkaar rijden en bakfietsen van minder dan een meter breed zijn voortaan gelijkgesteld aan gewone fietsen. Ze zullen dus ook in voetgangerszones toegelaten worden en ze mogen ook in éénrichtingsstraten tegen de richting inrijden.
  • Kinderen tot 10 jaar mogen op het trottoir fietsen, vandaag is dat tot 9 jaar oud.
  • Gemeenten kunnen aan de slag met vierkant groen, waarbij alle lichten voor zwakke weggebruikers tegelijkertijd op groen springen. En fietsers dus in alle richtingen kunnen oversteken.

De nieuwe regelingen gaan van kracht vanaf 31 mei.

Meirstraat en Begijnendreef