Schaalsprong Fiets: stel je nu kandidaat voor de werkgroepen


De Schaalsprong Fietsbeleid wil het fietsbeleid in Vlaanderen versnellen en verdiepen. Fietsbeleid 2.0 zeg maar. Dit zal gebeuren via het afsluiten van fietsdeals, overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven, verenigingen, scholen, kennisinstellingen,…

Het programma voor de realisatie van een schaalsprong van het fietsbeleid in Vlaanderen situeert zich in het kader van de organisatie van het WK Wielrennen in 2021 in Vlaanderen. Naar aanleiding van dit WK wil de organisatie een fietslegacy achterlaten. Ook in de beleidsnota MOW 2019-2024 wordt het WK als een perfect aangrijpingspunt beschouwd om te werken aan een schaalsprong voor dagelijks fietsen. Deze schaalsprong vertaalt zich in een verbreding en verdieping van het fietsbeleid op drie beleidsniveaus: gewest, provincies en gemeenten.

Het programmamanagement behoudt wat goed werkt. Daarnaast bouwen we een netwerkorganisatie uit waarin alle betrokkenen op gelijkwaardig niveau samen in een co-creatief proces het fietsbeleid op een nog hoger niveau tillen.

Stuurgroep, Bureau en werkgroepen zetten de inhoudelijke lijnen uit. Per kernopgave/thema wordt een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep wordt getrokken door een duo, bestaande uit de leden van het Bureau en/of afgevaardigden van de maatschappelijke actoren. Deze werkgroepen komen maandelijks samen. De werkgroepen bespreken de voorstellen van fietsdeals. Daarnaast bekijken de werkgroepen welke thema’s nog onderbelicht zijn of blijven.

De praktische uitwerking van de fietsdeals zal dan weer door de onderschrijvende partners van de fietsdeals gebeuren.

Praktisch

Wil jij ook bijdrage leveren aan de Schaalsprong Fiets?
Enthousiast om de komende jaren mee aan de kar te trekken voor een nog sterker fietsbeleid?

Stel je dan kandidaat via patrick@traject.be voor één of meerdere werkgroepen:
> WG1: Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
> WG2: Verkeersveiligheid
> WG3: Netwerken en infrastructuur
> WG4: Knooppunten en multimodiale hubs (incl. fietsparkeren)