Resolutie over verbeteren fiets en trein unaniem goedgekeurd


De resolutie met het oog op het verbeteren van het treinvervoer voor reizigers met een fiets, werd vorige week in de Federale Kamer unaniem goedgekeurd. Het voorstel moet de mogelijkheid om de fiets mee te nemen op internationale treinen, verankeren, wil het fiets-supplement variabel maken en vraagt ook aandacht voor buitenmaatse fietsen.

Deze resolutie wil de NMBS aansporen om meer inspanningen te doen om reizigers die een fiets op de trein wensen mee te nemen, op een kwalitatieve manier te vervoeren.

Om het treinvervoer een echt alternatief te laten zijn voor alle reizigers, zullen er bijkomende inspanningen geleverd moeten worden. De fiets meenemen en het toegankelijk maken van de trein voor mensen met een beperking moet een topprioriteit worden van de NMBS. Stations moeten aangepast worden aan de noden van fiets- en rolstoelgebruikers.

De goedkeuring van het voorstel is ook belangrijk in de nakende onderhandelingen met de NMBS over een nieuwe beheersovereenkomst.