Infomomenten vernieuwd Vademecum fietsvoorzieningen


De komende weken heeft in elke Vlaamse provincie een infomoment plaats over het vernieuwde vademecum fietsvoorzieningen. De ontwerprichtlijnen en -normen in het vademecum zijn aangepast aan het toegenomen fietsgebruik en aan de grotere diversiteit aan fietsen. Ook de wijze van gebruik van het document is veranderd, alle aspecten van het fietsontwerp zijn gebundeld in thematische fiches.

Sinds het verschijnen van het eerste vademecum fietsvoorzieningen een twintigtal jaar geleden is de mobiliteit drastisch veranderd. Vlamingen nemen steeds vaker en voor langere afstanden de fiets. Meer ruimte voor de fiets is dus een noodzaak. Er zijn ook veel meer verschillende types fietsen dan twintig jaar geleden. ‘Onze infrastructuur moet niet alleen worden aangepast aan die evoluties, ze moet de maatschappelijke tendens naar meer fietsen aanmoedigen, zodat nog meer mensen kiezen voor de fiets. In het vademecum beschrijven we hoe die ideale infrastructuur ontworpen wordt,’ zegt Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

AWV en Fietsberaad Vlaanderen trokken samen de kar voor de vernieuwing van het vademecum.

De nieuwe richtlijnen spelen in op het toegenomen en diverser geworden fietsgebruik, onder meer met de aanbeveling voor bredere fietspaden. Twee meter is de nieuwe standaard voor een éénrichtingsfietspad, drie meter voor een dubbelrichtingsfietspad. Naast de fietspaden zouden in de toekomst ook boogstralen ruimer aangelegd moeten worden en aan kruispunten is meer wachtruimte voor het fietsverkeer noodzakelijk. Kathy Vandenmeersschaut: ‘Het vademecum heeft ook veel aandacht voor gemengd verkeer en de omstandigheden waarin dit veilig kan, in een zone 30 met lage verkeersintensiteiten bijvoorbeeld. Ook het ontwerpen en plaatsen van fietsparkeervoorzieningen van goede kwaliteit is zeer belangrijk, want tenslotte begint en eindigt elke fietstrip aan een fietsenstalplaats.’

De doorlopende tekst van het vorige vademecum heeft plaats gemaakt voor een thematische structuur met afzonderlijke, beknopte fiches per onderwerp. Ontwerpers kunnen afhankelijk van de wegsituatie dankzij de fiches makkelijker op zoek gaan naar de juiste richtlijnen. Een bijkomend voordeel van die thematische opbouw met fiches is dat de teksten makkelijker aangepast kunnen worden aan nieuwe evoluties en tendensen. Het vademecum is bedoeld voor iedereen die met fietsen en fietsinfrastructuur bezig is. Dat zijn wegontwerpers bij overheden en studiebureaus, aannemers, maar evengoed beleidsverantwoordelijken, middenveldorganisaties en geïnteresseerde burgers.

De komende weken heeft in elke provincie een interactief infomoment over het nieuwe vademecum plaats. In Hasselt is dat op 7 november, in Gent op 23 november, in Brugge op 24 november, in Leuven op 28 november en in Antwerpen ten slotte op 2 december. Alle informatie over de infomomenten en inschrijvingsmogelijkheden vind je op www.vsv.be. Het vademecum fietsvoorzieningen is te vinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer www.wegenenverkeer.be of via www.fietsberaad.be.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Nieuw “Vademecum Fietsvoorzieningen” kreeg grondige update