Drukknoppen voor fietsers


Op de Antwerpsesteenweg in Gent komen er dit najaar aparte verkeerslichten voor fietsers. Fietsers die de steenweg blijven volgen, kunnen dan via een drukknop aangeven dat ze willen oversteken. Ook in Oud-Turnhout werden recent drukknoppen aangebracht om fietsers snel en veilig te laten oversteken.

Deze drukknoppen voor fietsers duiken steeds vaker op. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in 2016 startte met een specifiek actieplan om de doorstroming en veiligheid op lichtengeregelde kruispunten te verhogen. Door beter te monitoren welk verkeer zich waar bevindt op het kruispunt, kan beter bepaald worden welke richtingen groen moeten krijgen en welke niet. Zo kunnen fasen overgeslagen worden als deze niet nuttig zijn en kan nauwkeuriger bepaald worden hoe lang de optimale groentijd is voor elke richting. Voor fietsers wordt typisch gebruik gemaakt van drukknoppen als detectiemiddel.

Op alle kruispunten die worden uitgerust conform het actieplan verkeerslichten worden drukknoppen overwogen als een oplossingsrichting. Of er al dan niet komen, weegt AWV af binnen de lokale context. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de aanwezige fietsintensiteiten, de topologie van het kruispunt en in het bijzonder de configuratie van de fietspaden en oversteken binnen de kruispuntconfiguratie.