Brabant kiest voor slimme snelfietspaden, Amsterdam voor autoluw en Rotterdam test fietslint uit

Het Nederlandse Brabant kiest voor het aanleggen van een pak meer snelfietsroutes tussen enkele steden tegen 2030. Via smart technology wordt gekeken waar deze het beste kunnen liggen. Gps-signalen op smartphones en trackers op deelfietsen laten zien waar fietsen vertragen en waar het traject dus verbeterd kan worden.

Net als Oslo​, wil ook Amsterdam autoparkeren zo veel mogelijk ontmoedigen. De stad gaat bekijken of ze de binnenstad zoveel mogelijk autovrij kan maken en de woonwijken parkeerluw. Ze wil tegen 2025 10.000 parkeerplaatsen minder in de stad. Amsterdam wil dit verwezenlijken door onder andere ​de parkeertarieven omhoog te trekken. Die winst zal ze gebruiken om te investeren in duurzame mobiliteit. Bovendien komen er nieuwe parkeergarages net buiten de stad en zal ze investeren in extra fietsinfrastructuur om fietsen nog aantrekkelijker en veiliger te maken.

In Rotterdam wordt dan weer geëxperimenteerd met een ‘Fietslint’. Dat moet de doorstroming op de fietspaden verbeteren. Felgekleurde strepen en symbolen op het fietspad geven aan dat trage fietsers het beste rechts fietsen en snellere fietsers het beste links aanhouden.