435.000 extra jobs in grote steden wanneer fietsaandeel verhoogt

Er kunnen 435.000 extra jobs worden gecreëerd als 56 grote steden hetzelfde fietsaandeel hebben als Kopenhagen, blijkt uit publicaties.

Als aanvulling op een groeiend aantal onderzoeken naar de economische voordelen van fietsen, keek het gezamenlijke rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) naar jobs die verband houden met fietsen in 56 grote steden in de pan-Europese regio, bestaande uit Europa en de GOS-lidstaten van de Kaukasus en Centraal-Azië.

Het team van onderzoekers toonde aan dat fietsen jobs creëert in uiteenlopende gebieden als ontwerp en productie, groothandel, detailhandel en reparatie, toerisme en diensten (boodschappers en fietsverhuur). Ze baseerden hun schattingen op gegevens verzameld uit 37 steden met behulp van een gestandaardiseerde aanpak in de pan-Europese regio. Naast het berekenen van het aantal banen dat kan worden gecreëerd, presenteert het rapport enkele andere belangrijke bevindingen:

  • Investeren in fietsen verhoogt het aantal fietsgerelateerde jobs;
  • Meer fietsen creëert nieuwe soorten banen;
  • Overheden spelen een belangrijke rol bij het creëren van green jobs met betrekking tot fietsen.

Beleidsaanbevelingen omvatten een reeks velden waar ECF actief aan werkt: de integratie van fietsen in bredere stedelijke vervoerssystemen, het monitoren van fietsactiviteiten om toekomstige besluitvorming te informeren, effectief verzamelen en gebruiken van informatie over de tewerkstellingsvoordelen van fietsen, inzicht in de bijdrage van fietsen ivm toerisme en fietsen positioneren als middel om meerdere SDG’s te behalen.

De studie stelt ook dat verder onderzoek naar de relatie tussen fietsjobs en modal share sterk zou worden vergemakkelijkt door een betere en meer consistente gegevensverzameling.

Dit artikel is een vertaling van het ECF-artikel UN organisations recognise job-creation potential of cycling in high-level report