Rapport Fietsen in gemengd verkeer


De afgelopen jaren hebben verschillende overheden hard gewerkt aan nieuwe fietsinfrastructuur van goede kwaliteit. De nadruk ligt dan meestal op de aanleg van fietspaden, terwijl dat niet de enige vorm van goede fietsinfrastructuur is. De ruimtelijke context van Vlaanderen maakt het dikwijls onmogelijk alle vervoersmiddelen hun eigen plek te geven. Dat maakt het noodzakelijk ook andere opties te overwegen. In veel gevallen kan ook gemengd verkeer zeer goede fietsinfrastructuur zijn, en nog flexibeler ook.

​Op dit moment is het niet helemaal duidelijk op welke problemen wegbeheerders botsen en welke onderwerpen meetellen om al dan niet te kiezen voor gemengd verkeer. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom in het najaar van 2017 de breedte van het werkveld verkend, zowel qua betrokkenen als qua inhoud. Aan de hand van een vragenlijst werden diverse stakeholders zoals de Vlaamse overheid, provincies, gemeenten, de Fietsersbond en adviesbureaus geïnterviewd over hun kennis en ervaring betreffende projecten met gemengd verkeer. Daarnaast werden huidige richtlijnen en beleidsdocumenten die relevant zijn voor gemengd verkeer en goede buitenlandse praktijken geïnventariseerd. Adviesbureau Tridée heeft dit verkennend onderzoek uitgevoerd en alle informatie in het Eindrapport Verkenningsfase (zie bijlage) gebundeld ter voorbereiding van een uitgebreid onderzoek dat begin volgend jaar start: Hoe kan gemengd verkeer gezien worden als een logische, goed aanvaarde en volwaardige fietsmaatregel?