ECF vergelijkt voorschriften rond fietsparkeren in 31 Europese staten


Tegenwoordig leiden groeiende steden en stedelijke gebieden tot een toename van stedelijke mobiliteit. Deze ontwikkeling is in tegenspraak met de inspanningen van stadsplanners, politici en burgers om de leefbaarheid van steden te verbeteren door vervoer koolstofarm te maken, luchtvervuiling tegen te gaan en congestie te bestrijden.

Daarom maakte ECF het rapport ‘Gebouwen geschikt maken voor duurzame mobiliteit’ op, dat de bouwvoorschriften van 31 Europese staten om zich op deze uitdagingen te concentreren, analyseert. Parkeren zelf is een van de grootste bepalende factoren voor de mobiliteitskeuze van een persoon, hoewel het aanbieden van gemakkelijk beschikbare, veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor auto’s verschillende negatieve gevolgen heeft, bijvoorbeeld het massale overaanbod aan parkeerplaatsen en landgebruik.

Parkeerbeleid als parameter

Het parkeerbeleid is dus een belangrijk ingrediënt in het type mobiliteit dat we teweegbrengen. Tegelijkertijd heeft het parkeerbeleid ook een sterk sociaal element, zeker in steden met hoge vastgoedprijzen. Door minimumaantallen voor fietsparkeren en maximale auto parkeervereisten te eisen, kunnen we een groot aantal uitdagingen aangaan – een win-win situatie.

Gemakkelijke toegang tot beveiligde fietsenstallingen is een belangrijk ingrediënt om het gebruik van de fiets als erg normaal te aanschouwen. Zowel kwaliteit als kwantiteit moeten worden gewaarborgd. Het ECF beveelt aan dat nationale en regionale autoriteiten voorschriften voor een minimumaantal aan fietsenstallingen invoeren.

Frankrijk, Berlijn, Hamburg en Tirol beste resultaten

Dit document kijkt naar parkeerplaatsen op straat, zowel voor fietsen als auto’s, in een totaal van 31 landen. Voor o.a. België werden in totaal 28 regionale parkeerregelingen in de federale regio’s geanalyseerd. Het belangrijkste criterium is hoe parkeren is geregeld in appartementsgebouwen, aangezien het merendeel van de reizen hier begint en/of eindigt.

Het ECF heeft uiteindelijk vier verschillende categorieën gedefinieerd: uitstekend, goed, voldoende en onvoldoende. Enkel Frankrijk bevindt zich in de categorie uitstekend voor zowel fietsen als auto’s. Berlijn, Hamburg en Tirol scoren als regio’s het beste met een uitstekend voor fietsparkeren en goed voor parkeren. De landen Cyprus, Hongarije, Lithouwen, Bulgarije en Slovenië doen het uitstekend op het vlak van fietsparkeren. Roemenië en Slowakije zijn de enige twee landen die ontoereikend zijn voor zowel fietsen als auto’s. Brussel scoort erg goed, Vlaanderen scoort slecht, maar enkel omwille van het ontbreken van een regionale richtlijn, terwijl nagenoeg elke gemeente wel een richtlijn voor fietsparkeren heeft.

Hier kan je het volledige rapport bekijken en nalezen. Hier vind je meer informatie over fietsparkeren.