Accurate onderzoeksdata en fietsveiligheid

Een aantal wetenschappers van onder andere de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel, VITO en IMOB hebben een revisie gemaakt van de huidige literatuur rond fietsveiligheid. Uit hun literatuurstudie blijkt dat studies rond fietsongevallen weinig rekening houden met de blootstelling (exposure) van fietsers aan gevaarlijke situaties. De kans op een ongeval is namelijk sterk afhankelijk van bepaalde factoren, zoals:

  • de fietsafstand
  • de fietstijd
  • het aantal fietsers
  • de leeftijdsgroep (kwetsbare groepen zoals minderjarigen en 50-plussers hebben meer kans op een ongeval)

Al de bovengenoemde zaken zijn momenteel nog onderbelicht in wetenschappelijke onderzoek. Toch zijn het erg belangrijke factoren om rekening mee te houden bij het verbeteren van de fietsveiligheid.

Wel moeten we opmerken dat de fiets als vervoersmiddel een groot gezondheidsvoordeel met zich meebrengt, dat de onveiligheid van fietsers in verkeer meer dan compenseert.

Door grondige studies van de potentiële risicofactoren en veiligheidsgevolgen voor fietsers, bijvoorbeeld door de analyse en de interpretatie van fietsongevallen, is het dus mogelijk om de fietsveiligheid sterk te verbeteren, zo stellen de onderzoekers. Daarvoor zijn betrouwbare data nodig, waarin dus ook de bovengenoemde ‘exposure’ factoren moeten worden opgenomen.

Lees hier de volledige studie.​

Fietsstraat Visserij, Gent en omgevingFietsberaad, VVSG