Fietsraad

De Fietsraad verenigt alle relevante stakeholders inzake fietsbeleid. In de Fietsraad zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, de provinciale overheden, de gemeentelijke overheden, Fietsberaad Vlaanderen, Fietsersbond, de fietsindustrie, kennisinstellingen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de lokale politie en het kabinet van de Minister van mobiliteit. De raad functioneert als inhoudelijk klankbord voor het lokale en regionale fietsbeleid.

De Fietsraad volgt de realisatie van de doelstellingen van het Vlaamse fietsbeleid op en komt minstens twee maal per jaar samen. Vanuit hun praktijkervaring leveren de leden van de Fietsraad een belangrijke meerwaarde in het capteren van noden en behoeften van de fietser en dragen ze bij tot de verdieping van de kennisopbouw. Fietsberaad Vlaanderen brengt op elke samenkomst van de Fietsraad een kort verslag uit over de lopende en geplande initiatieven binnen het programma.

De Fietsraad werd in 2016 opgericht en het secretariaat wordt waargenomen door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het voorzitterschap van de Fietsraad wordt waargenomen door een politieke vertegenwoordiger van de lokale besturen, aangeduid door de leden van de vergadering.

Bekijk hier de samenstelling van de Fietsraad.

Fietsstraat Visserij, Gent en omgeving Fietsberaad, VVSG