Workshops Leefbuurten zijn succes

Fietsberaad Vlaanderen en Team Vlaams Bouwmeester zijn dit jaar gestart met een verkennend traject ‘Pilootprojecten Leefbuurten’. Het idee van Leefbuurten bouwt verder op het onderzoek Stratenclusters in Antwerpen en de Fix The Mix-aanpak van Fietsberaad Vlaanderen. Samen met Artgineering + Cosmopolis organiseerden we al drie workshops met tien lokale besturen die het concept Leefbuurten – autoluwe buurten, bruisend van het leven, waarbij de mens centraal staat – willen realiseren met concrete projecten.

 

10 steden en gemeenten nemen deel aan workshops

Tijdens de drie workshops met experten Kobe Boussauw (VUB), Kris Peeters (mobiliteitsexpert), Florian Boer (De Urbanisten), Geert De Blust (UAntwerpen en INBO), Jef van Eyck (Vormingplus Kempen), Jan Christiaenssen (Mobiel 21) en Roel Stessens (PLOT en stad Leuven) kwam heel wat aan bod. We bekeken de positie in het netwerk en daaruit voortvloeiende mogelijkheden om tot een modal shift te komen, de nieuwe (ecologische) winsten en leefkwaliteiten door een andere inrichting van het publiek domein, en de procesaanpak en participatie met burgers. Tien steden en gemeenten die reageerden op onze oproep, met name Buggenhout, Zemst, Sint-Niklaas, Tervuren, Oud-Heverlee, Maasmechelen, Lint, Antwerpen en Halle gaven aan waar moeilijkheden maar ook hefbomen zijn om tot de realisatie van Leefbuurten te komen.

Artgineering verwerkt momenteel de bevindingen in een inspirerende brochure die dit najaar beschikbaar zal zijn op onze website en die van team Vlaams Bouwmeester. We willen nog samen een oproep voor Pilootprojecten Leefbuurten aan lokale besturen lanceren. Tijdens een laatste workshop bespreken we hoe die oproep er zal uitzien en welke ondersteuning er precies nodig is voor lokale besturen om Leefbuurten effectief te realiseren.