Testweek zet aan om meer te fietsen

Wanneer mensen de kans krijgen om een e-fiets uit te testen, geeft het merendeel aan na de testperiode een e-fiets te willen aankopen. Dat blijkt uit het CHIPS-project dat Mobiel 21 mee opzette. Het project CHIPS (Cycle High­ways Inno­va­tion for slim­mer Peo­ple Trans­port and Spa­tial Plan­ning) wil aan­to­nen dat fietss­nel­we­gen, in com­bi­natie met het groeiend aan­tal e-bikes, mensen effec­tief uit hun auto halen. Mobiel 21 werk­te twee cam­pagnes uit samen met de Provin­cie Vlaams-Brabant.

Testweek in Herent en Kortenberg

Geïnteresseerden uit Kortenberg en Herent die in de buurt van de F3-fietssnelweg woonden, konden tijdens de campagne gratis een e-fiets uittesten gedurende een week. Er waren 5 e-fiet­sen beschik­baar die gedurende 6 weken kon­den wor­den uit­geleend en getest.

Positieve evaluatie

De deel­ne­mers werden gevraagd een enquête in te vullen meteen na de testweek en een half jaar erna.

Bij­na 65% van de respon­den­ten gaf duidelijk te ken­nen mogelijk een e-fiets aan te kopen na de test­week. En ongeveer 80% ging in de toekomst de F3-fiet­sroute gebruiken. Ongeveer de helft gaf aan dat deze test hun idee over fiet­sen op een posi­tieve manier veran­derde en dat ze in de toekomst vak­er willen fietsen.

6 tot 12 maan­den na de test­week gebruikt 55% van de ondervraag­den de fiets vooral voor trips naar het werk of de school. 32% geeft aan vak­er te fiet­sen dan vóór de test­pe­ri­ode. De belan­grijk­ste dri­jfv­eren om meer te fiet­sen waren het hebben van een betere fiets (71%) en het feit een e-fiets te hebben getest (57%). Een andere opval­lende bevin­d­ing is dat 43% van de respon­den­ten die nog geen nieuwe fiets hebben gekocht, van plan is om dit in de toekomst te doen. Van hen koopt 33% een e-fiets en 10% een andere fiets.

De meerder­heid van de respon­den­ten kijkt tevre­den terug op hun deel­name aan de test­week. 72% van hen geeft aan dat de test­week hen aanzette om met andere mensen over hun e-fiets-ervar­ing te prat­en en hun ken­nis te delen.