Fietsgebruik van en naar Gent met 60% toegenomen

De Gentenaars zijn overwegend tevreden met het Circulatieplan. Ze verplaatsen zich ook anders: 35% van de Gentenaars kiest voor de fiets en 14% voor het openbaar vervoer als eerste verplaatsingsmiddel. 

Nieuwe fietsersbrug in Gent

In Gent is de bouw van de Louisa dHavébrug van start gegaan. De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug verbindt de Stropkaai met de Bellevuewijk en Ledeberg. 

Gent onderzoekt mogelijkheden flexparkeren

De stad Gent denkt na over flexparkeren. Flexparkeren is een nieuwe vorm van parkeren waarbij de autoparkeerplaats op bepaalde momenten van de dag/week/maand kan gebruikt worden als fietsparkeerplaats. Op de andere momenten kan de wagen er parkeren. Dit zou vooral gepland worden in schoolomgevingen, maar kan ook in drukke winkelstraten...