Resultaten van de FietsTelweek 2018 binnenkort verwacht!

De eerste resultaten van de fietstelweek 2018 leveren interessante inzichten op die we nog gedetailleerder willen vergelijken met de vorige edities (2015-2016-2018). De UGent – die ons hierin ondersteunt – heeft extra tijd nodig om diepgaandere analyse uit te voeren tussen de verschillende teldata. Hiermee hopen we evoluties in het...

Bijna 87 000 fietsverplaatsingen tijdens de Fietstelweek in Oost-Vlaanderen

In september telde de Provincie Oost-Vlaanderen het fietsverkeer langs 17 fietssnelwegen. In totaal werden bijna 87.000 fietsverplaatsingen geregistreerd. “De resultaten van de fietstelling geven ons een inzicht over hoeveel fietsers zich verplaatsen langs de fietssnelwegen. Op basis van deze fietsdata kunnen we gerichte keuzes maken bij de verdere realisatie van...

Derde editie van FietsTelweek pleit voor gericht fietsbeleid

De derde editie van de FietsTelweek is vandaag officieel van start gegaan! Aansluitend op de Week van de Mobiliteit gaan de Vlaamse gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid van 24 tot en met 30 september samen zoveel mogelijk fietsgegevens verzamelen. Dat doen ze aan de hand van vaste en mobiele...