Stad Antwerpen informeert en sensibiliseert over fietsparkeren in stationsbuurt


In de omgeving van het station Antwerpen-Centraal zijn in 2018 en 2019 heel wat extra parkeerplaatsen voor fietsen bijgekomen. Met een integrale actie tussen 23 september en 24 december krijgen fietsers ter plaatse info over hoe correct te parkeren. Daarbij worden vanaf 14 oktober ook de foutief gestalde fietsen weggehaald.

Uit de mobiliteitscijfers van Slim naar Antwerpen in 2018 blijkt dat het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer en verplaatsingen in de vrije tijd de voorbije jaren is gedaald. Het aantal fietsers is daarentegen gestegen. Ook deelmobiliteit groeide de laatste 5 jaar gestaag in Antwerpen, met een groeispurt in 2018.

Aan Antwerpen-Centraal wordt het succes van de tweewielers helemaal duidelijk. Er staan vaak hinderlijk geparkeerde fietsen die de looproutes smaller maken, de toegang tot horecazaken en handelspanden belemmeren en soms voor een rommelig straatbeeld zorgen. Bovendien kunnen ze een gevaar vormen wanneer ze de toegang voor hulpdiensten versperren. De stad wil deze overlast aanpakken, en het gebruik van de fietsenstallingen stimuleren, om een zo aangenaam mogelijk straatbeeld te creëren voor passanten en voor pendelaars.

Extra parkeerplaatsen

Daarom zetten de stad Antwerpen en NMBS in de stationsbuurt voluit in op extra parkeerplaatsen voor tweewielers:

·         In 2018 werden er in de Anneessensstraat, Statiestraat en Pelikaanstraat in totaal 55 fietsbeugels (goed voor 110 fietsplaatsen) bijgeplaatst. In september 2019 volgden er nog eens 44 extra beugels (goed voor 88 fietsplaatsen) op de De Keyserlei.

·         In de fietsenparking onder het Koningin Astridplein zorgt NMBS tegen het einde van dit jaar voor 136 extra fietsplaatsen. Dat brengt het aantal gratis fietsplaatsen onder het station op 2161, verdeeld over twee ondergrondse NMBS-fietsparkings (1.677 onder het Koningin Astridplein en 484 onder het Mediaplein). In beide fietsparkings zijn momenteel nog voldoende plaatsen beschikbaar.

·         Op de De Keyserlei en het Koningin Astridplein kunnen gebruikers hun tweewielers voortaan kwijt op geschilderde afzetvakken: steps (aantal: 59 + 30 optioneel), scooters (aantal: 14) en 4 afzetvakken op het Koningin Astridplein voor fietsers (capaciteit variabel).

·         Daarnaast zijn er sinds 20 september tijdelijke fietsenstallingen (70 fietsplaatsen) in gebruik in de Appelmansstraat, ook zijn er plannen voor een buurtparking met 125 fietsstaanplaatsen in de Vestingstraat en gaat de fietsparking onder de Teniersplaats in de loop van 2020 ook open, goed voor 300 plaatsen (project Noorderlijn).

·         De voorbije jaren breidde ook het Velo-deelsysteem haar aanbod uit rond het Centraal Station. Aan het Koningin Astridplein / De Keyserlei werden 5 stations met 130 fietsen ingepland, aan het Kievitplein 2 stations met 64 fietsen.

Integrale actie

Om pendelaars en passanten beter op de hoogte te brengen van de verschillende fietsenstallingen in de stationsbuurt werkten de stadsdiensten met de NMBS, de politie en Levanto een integrale informatie-, sensibiliserings- en handhavingsactie uit.

Die loopt vanaf 23 september in het gebied aan het Koningin Astridplein, De Keyserlei en Pelikaanstraat (tot aan de Vestingstraat); vanaf 18 november in het gebied aan de Pelikaanstraat (vanaf Vestingstraat), Simonsstraat (t.e.m. premetrohalte Plantin) en Mediaplein.

De intensieve, integrale aanpak zal voortdurend bijgestuurd worden. Ook zullen na deze periode voorstellen voor vervolgacties geformuleerd worden.

Meer info

Alle informatie over deze actie is te vinden op www.antwerpen.be/fietsstallenstationsbuurt.