Projectoproep ‘Jonge Wegweters’


Met het project ‘Jonge Wegweters’ werken Bataljong en Kind & Samenleving aan een praktische toolkit voor lokale besturen. Samen met jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs worden autonome verplaatsingen op lokaal en bovenlokaal niveau in beeld gebracht. Met deze data gaan ze tijdens drie inspraaksessies aan de slag om aanbevelingen te formuleren voor een duurzaam mobiliteitsbeleid op maat van jonge inwoners.

Wil jouw lokaal bestuur inhoudelijke en organisatorische medewerking verlenen aan dit project en zich engageren om de stem van jongeren mee te nemen in het eigen mobiliteitsbeleid? Stel je dan kandidaat voor 31 mei 2020. Lees er hier alles over.

Dit vind je zeker ook interessant

Document

Cahier nr. 5: Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm

UNIZO pleit voor doortastend mobiliteitsbeleid