Nederlandse gemeente betaalt fietsongeval door slecht paaltje


De Nederlandse gemeente Bunnik draait op voor kosten van een fietsongeval dat veroorzaakt werd door een slecht gemarkeerd paaltje. Dat besliste het Gerechtshof. Die benadrukte dat het de taak van de gemeente is om dergelijke fietspaaltjes goed zichtbaar te maken.

Onduidelijk paaltje

Het fietspad in Bunnik maakt een flauwe bocht naar rechts. Net na de flauwe bocht bevond zich in het midden van het fietspad een middengeleider waarop een gele verkeerszuil was geplaatst met daarop een rond blauw verkeersbord met een naar rechtsonder wijzende witte pijl. De fietser kwam hiermee in botsing en hield hier een blijvend letsel aan over.

De schadeclaim werd in eerste instantie werd een schadeclaim door de rechtbank afgewezen. Maar in hoger beroep bij het Gerechtshof kreeg de fietser alsnog gelijk.

Afwezigheid ribbelmarkering gaf de doorslag

Voor het Gerechtshof was het ontbreken van een toeleidende ribbelmarkering de doorslag. Daardoor kwam het paaltje voor de fietser als een verrassing en had hij het dus ook nooit zien aankomen. De rechtbank baseerde zich op publicaties van het Nederlandse Fietsberaad en besliste dat de gemeente dit had kunnen voorkomen.

Veiligere opties

Kan jij als gemeente of stad minder paaltjes op jouw fietspaden voorzien en zo het aantal enkelvoudige letselongevallen voorkomen? Lees hier de aanbevelingen en de paaltjeswijzer van Fietsberaad Nederland.Ook Fietsberaad Vlaanderen publiceerde al verschillende zaken rond veilige fietspaaltjes op fietswegen, zoals onder andere de plooibare fietspaaltjes in Oosterzele

Foto: Fietsberaad Nederland