Maak fietsen vanzelfsprekend – beleidsuitdagingen lokale en Vlaamse verkiezingen

De afgelopen jaren kwam het fietsbeleid in steden en gemeenten nadrukkelijker op het voorplan. Vandaag is Vlaanderen de derde fietsregio in Europa, na Nederland en Denemarken.

Ongeveer 16% van de afstanden onder de 5 km gebeurt vandaag met de fiets. Fietsbeleid is geen doel op zich, wel een middel om te werken aan leefkwaliteit en bereikbaarheid van steden en gemeenten, om klimaatdoelstellingen te halen en om meer gezonde en bewegende burgers te verkrijgen. De fiets is de mobiliteitsoplossing, met een grote return on investment. Het fietsgebruik moet daarom meer beleidsaandacht krijgen, zodat meer kinderen en volwassenen vaker en veiliger de fiets nemen. Dat is goed voor iedereen.

Fietsberaad Vlaanderen, stelt in het kader van de lokale (2018) en Vlaamse verkiezingen (2019) drie werven voor om de groei van het fietsverkeer verder te ondersteunen, aangevuld met concrete beleidsvoorstellen.

1. Creëren van nabijheid en bereikbaarheid

Plaats belangrijke diensten, zoals scholen, ziekenhuizen, winkels nabij of in de kern van een stad/gemeente. Door in te zetten op nabijheid, komt er ook ruimte vrij voor extra fietsinfrastructuur. Een aantrekkelijke kern zal bijgevolg meer doen fietsen en vraagt minder om de auto. De groei van fietsverkeer kan enkel opgevangen worden door de bestaande ruimtes te herverdelen. Zet in op deelfietssystemen bij de stations en hoofdhaltes, zodat iedereen gemakkelijk op zijn/haar bestemming geraakt.

2. Veilige fietsinfrastructuur

Steeds meer Vlamingen voelen zich als fietser onveilig in het verkeer. Knelpunten voor fietsverkeer vragen om een duidelijke aanpak: beperk het verschil in massa, snelheid en richting. Evalueer genomen maatregelen en verfijn ze. Zorg voor comfortabele fietsenroutes in en naar het centrum, samen met een snelheids- en parkeerbeleid voor de automobilisten.

3. Ruimte voor fietsparkeren

CreÎer meer fietsparkeervoorzieningen in het centrum, vooral aan het begin en het einde van een fietsroute. Ontwikkel normen die gehanteerd worden bij bouwprojecten. Duurdere fietsen vragen om betere stallingen, eventueel tegen een kleine kost.

Verder denkt Fietsberaad Vlaanderen ook nog aan het (verder) ontwikkelen van cargofietsen en deelfietsystemen. De fiets als middel dus en niet als doel op zich. Met de overheid als sterke voorbeeldrol.

Je leest hier het volledige memorandum. In januari 2019 zal Fietsberaad Vlaanderen aan steden en gemeenten vragen om het Charter Sterk Fietsbeleid te vernieuwen voor de bestuursperiode 2019-2024!

Maak fietsen vanzelfsprekend - beleidsuitdagingen lokale en Vlaamse verkiezingen