Genomineerde in de kijker: Dilsen-Stokkem #fietsgemeente


Op het fietscongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde op 31 mei in Deinze worden de fietsgemeenten 2022 bekend gemaakt. Er zijn negen genomineerden: Genk, Leuven en Mechelen in de categorie van grote gemeenten (meer dan 50.000 inwoners), Dilsen-Stokkem, Lommel en Mortsel voor de middelgrote (tussen 20.00 en 50.000 inwoners) en Lendelede, Peer en Zutendaal voor de kleine gemeenten (minder dan 20.000 inwoners). De negen kwamen naar voren uit een online publieksbevraging. In aanloop naar het fietscongres licht een studiebureau de genomineerden door. Op 31/5 maakt minister Lydia Peeters de winnaars bekend. Wij stellen de komende weken alle genomineerden voor. Vandaag: Dilsen-Stokkem.   

Dilsen-Stokkem investeert 5,5 miljoen euro in de fiets 

De stad Dilsen-Stokkem heeft sinds begin 2021 een volwaardig fietsplan en is daarmee de pionier in de provincie Limburg. In de periode 2020-2025 gaat er 5,5 miljoen euro naar fietsinvesteringen. ‘De modal shift van auto naar fiets is een van onze topprioriteiten,’ zegt burgemeester Sofie Vandeweerd. ‘De voorbije twee jaar hebben we al belangrijke fietsinfrastructuurwerken gerealiseerd, onder meer op de schoolroutes en in de schoolomgevingen.’ 

In het beleidsplan van Dilsen-Stokkem zijn fietsmobiliteit en -veiligheid opgenomen als een van de vijf prioritaire thema’s. 2020 was het jaar van de voorbereiding van een volwaardig fietsplan, een participatief traject waarin naast de stad, de provincie, de politiezone en mobiliteitsexperts ook de scholen en de bevolking werden betrokken. De gemeenteraad keurde het fietsplan begin 2021 unaniem goed. ‘Het belangrijkste is dat het geen dode letter blijft,’ beklemtoont de burgemeester. ‘Daarom zijn we meteen in de hoogste versnelling van start gegaan. In 2020 en 2021 is er al voor 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in de fiets, de laatste drie jaar van de bestuursperiode komt daar nog eens 2,7 miljoen euro bovenop. Tel daar de subsidies van Vlaanderen bij en de middelen die het gewest in samenspraak met de stad uittrekt voor fietsinvesteringen op de gewestwegen, bijvoorbeeld op de N78 en de Arnold Sauwenlaan, en we kunnen een grote sprong maken in fietsmobiliteit en -veiligheid.’  

Het grootste deel van de middelen gaat naar nieuwe en betere fietsinfrastructuur. De omgeving van de vele scholen in de stad is een eerste prioriteit. Er zijn intussen vijf nieuwe fietsstraten gerealiseerd en er werden twintig octopuspalen geplaatst. Burgemeester Vandeweerd: ‘In augustus dit jaar investeren we in drie veilige schoolroutes. Dat gaat over fietssuggestiestroken, snelheidsremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer en betere verlichting.’ Ook elders in de stad zijn de voorbije twee jaar straten heraangelegd met nieuwe fietssuggestiestroken of fietspaden, zoals de Bloemendaal en de Hoogbaan. Het volledige centrum van Stokkem is omgevormd tot een fietszone. Een zeer forse investering, deels voor rekening van de stad, was de bouw van een nieuwe fietsbrug over de Kantonsweg in Rotem. De fietssnelweg die het voormalige Kolenspoor volgt, kruist deze weg nu ongelijkgronds en maakt de oversteek voor fietsers en voetgangers veel vlotter en veiliger. 

Burgemeester Vandeweerd wijst ook op maatregelen die misschien niet zoveel financiële inspanningen vragen maar toch een verschil kunnen maken. ‘Personeelsleden van stad en OCMW die aantonen regelmatig met de fiets naar het werk te komen, kunnen bij de aankoop van een nieuwe fiets een toelage krijgen van maximaal 500 euro. De maatregel is intussen uitgebreid naar het stedelijk onderwijspersoneel. Al bijna honderd medewerkers hebben er een beroep op gedaan. In 2020 hebben we vijf elektrische dienstfietsen aangekocht omdat de meeste dienstverplaatsingen zich op het eigen grondgebied afspelen, een afstand die perfect te overbruggen is met de fiets.’ De stad heeft ook een werkgroep mobiliteit in het leven geroepen van de burgemeester, de mobiliteitsschepen, de dienst mobiliteit en de verkeersdienst van de politiezone Maasland. Zij komen om de zes à acht weken samen om vragen, opmerkingen en klachten van inwoners te bespreken en te beantwoorden. ‘Daar kunnen metingen, snelheidsremmende maatregelen of andere ingrepen uit voortvloeien. Soms beslissen we om niets te doen, maar het is belangrijk dat dan ook goed en gemotiveerd uit te leggen aan de bevolking. Het overleg zorgt ervoor dat we niet meer ad hoc ingrijpen maar gericht en gestructureerd, met het fietsplan als leidraad.’ 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Genomineerde in de kijker: Leuven #fietsgemeente

Nieuws

Genomineerde in de kijker: Genk #fietsgemeente

Nieuws

Winnaar in de kijker: Mechelen #fietsgemeente