Fietsberaad tekent Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Fietsberaad tekende de Green Deal Gedeelde Mobiliteit samen met 22 andere organisaties. Het totaal staat nu op 106 ondertekenden en 639 acties.

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen een organisatie en de Vlaamse overheid. In ruil voor zelfgekozen acties geeft de Vlaamse overheid ondersteuning en bekijkt ze waar knelpunten binnen de regelgeving kunnen worden weggewerkt. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken wilt Green Deal burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit.

Fietsberaad Vlaanderen onderneemt volgende acties:

  • Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten met concrete kennis bij de opstart van deelfietsprojecten.
  • Fietsberaad Vlaanderen stimuleert de opname van deelfietsen in de uitrol van de combimobiliteit.
  • Fietsberaad Vlaanderen stimuleert het gebruik van deelmobiliteit bij hun bezoekers.
  • Fietsberaad Vlaanderen maakt het gebruik van deelmobiliteit voor dienstverplaatsingen bij hun medewerkers mogelijk.
  • Fietsberaad Vlaanderen promoot deze Green Deal en gedeelde fietsmobiliteit via haar communicatiekanalen en binnen haar netwerk.
  • Meer informatie over Green Deal Gedeelde Mobiliteit vind je hier.
Fietsberaad tekent Green Deal Gedeelde Mobiliteit