Fietsberaad stelt vergunningskader voor slimme deelfiets voor

Fietsberaad Vlaanderen werkte in nauw overleg met de centrumsteden aan een kader voor het gebruik van slimme deelfietsen. Typisch aan deze deelfiets is dat hij geen vaste plaats heeft en na gebruik overal op het grondgebied van de stad kan worden achtergelaten. Om wanorde te vermijden, stelt Fietsberaad Vlaanderen voor dat bedrijven die slimme deelfiets willen ontplooien, een vergunning moeten aanvragen. Daarover kan elke stad of gemeente een bepaling opnemen in haar politiecodex. Bedrijven die deelfietsen op het openbaar domein willen plaatsen, moet dan voorwaarden over de kwaliteit van de fiets, het gebruik en de hoeveelheid fietsen naleven.

De slimme deelfiets, die met een app ontleend kan worden, was al te zien in Brussel en ook in Hasselt, Kortrijk en Mechelen liepen er proefprojecten. Antwerpen startte vorige week op. Voor gebruikers en gemeenten heeft het systeem heel wat voordelen: er gaan weinig investeringskosten mee gepaard en communicatie met de gebruiker loopt via een app. Maar in Brussel leidde het al tot problemen: fietsen verdwenen of werden gevandaliseerd. Een van de bedrijven zette haar dienstverlening dan ook stop. Over Amsterdam verschenen onheilsberichten over de grote hoeveelheid fietsen op het openbaar domein. Steden in heel Europa zoeken naar een tussenweg: hoe de voordelen in het eenvoudige gebruik van de deelfiets en vermijden dat de openbaar ruimte een grote warboel wordt.

Die tussenweg heeft Fietsberaad Vlaanderen gevonden. Het stelt aan de steden en gemeenten voor dat bedrijven die slimme deelfiets willen ontplooien, een vergunning moeten aanvragen. Daarover kan elke stad of gemeente een bepaling opnemen in haar politiecodex. Bedrijven die deelfietsen op het openbaar domein willen plaatsen, moet dan voorwaarden over de kwaliteit van de fiets, het gebruik en de hoeveelheid fietsen naleven.

“Met dit kader geven we aan hoe steden en gemeenten zelf sleutels in handen hebben om de deelfiets in te zetten voor een sterk fietsbeleid. Deze sleutels moeten garanderen dat deze bedrijven met de juiste objectieven en in functie van het lokale mobiliteitsbeleid deelfietsen verspreiden,” zo zegt Wout Baert, programma manager bij Fietsberaad Vlaanderen. Net daar bestaan vandaag twijfels over. Aziatische aanbieders lijken uit op het verzamelen van data of het claimen van betalingsverkeer. Wout Baert: “Met zo’n vergunningstelsel hebben steden en gemeenten een instrument in handen om de aanbieders bij de les te houden. De opgezette proefprojecten in Antwerpen, Hasselt, Kortrijk en Mechelen lopen ook prima, de steden hebben er een duidelijk aanspreekpunt, de fietsen worden goed onderhouden Èn er zijn vooraf goede afspraken gemaakt met de aanbieder.” Ook voor handhaving van deelfietsen die als weesfiets worden achtergelaten, zullen steden en gemeenten in de vergunning een bijdrage van het bedrijf kunnen vragen.

The New Drive, een Vlaams studiebureau, werkte samen met Fietsberaad Vlaanderen en de centrumsteden aan het kader. Het exporteerde die kennis ook naar de stad Amsterdam.

Fietsberaad stelt vergunningskader voor slimme deelfiets voor