Cijfers fietsdoden Vias Institute


Vias publiceerde vandaag een persbericht over de verkeersveiligheidsbarometer. Dit kleurt niet goed, maar de barometer zelf is nog niet gepubliceerd. Het aantal doden stijgt voor automobilisten fietsers en voetgangers. Maar de algemene cijfers voor België verbergen grote regionale verschillen.
  • voor Vlaanderen daalt het aantal dodelijke fietsongevallen (75 (2018) naar 68 (2019));
  • het aantal letselongevallen onder fietsers in Vlaanderen blijft quasi gelijk (+0,4%) ten opzichte van vorig jaar;
  • er zijn sterke verschillen tussen de provincies: in de provincie Antwerpen meer dan een verdubbeling voor fietsdoden (11 naar 24);
  • het gaat telkens over het aantal “doden ter plaatse”, wat betekent dat de reële impact van de verkeersonveiligheid veel hoger is. Immers, bij de definitieve statistieken worden ook ongevallen meegerekend waarbij binnen 30 dagen na het ongeval de betrokkene alsnog overlijdt.
Fietsberaad Vlaanderen wil snel inzage in het volledige rapport om een diepgaandere analyse te kunnen doen. Het fietsgebruik groeit in Vlaanderen, wellicht sterker in stedelijke regio’s dan elders. Maar de omstandigheden in de steden en regio’s kunnen sterk verschillen. De aanwezigheid van havengebieden, het gebruik van (snelle) elektrische fietsen, de aan- of afwezigheid van gescheiden fietsinfrastructuur, initiatieven om het autoverkeer te beperken of om te leiden, het voeren van handhavingscampagnes en opleidingsinitiatieven kunnen een verklarende factor vormen voor de evolutie in het aantal fietsongevallen met dodelijke afloop.
We doen daarom geen uitspraken over deze cijfers. Fietsberaad neemt zich wel voor van dieper in de cijfers en oorzaken te duiken en die samen met partners te interpreteren.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Minder verkeersslachtoffers door lockdown (COVID-19)

Nieuws

Fietsers rapporteren eigen risicogedrag

Nieuws

Laatste jaren lichte daling aantal fietsdoden