Genomineerden Verkeersveiligheidsprijs bekend

24 organisaties dongen mee naar de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Deze drie zijn de genomineerden. Op 18 maart wordt de winnaar bekend gemaakt op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid.

Vraag naar Blue-bikes sterk gestegen in 2018

Blue-bike breidde in 2018 sterk uit. Dat gebeurde omdat de vraag begin 2018 op zowat alle grote locaties sterk toenam. Er werden dan ook veel meer ritten gemaakt dan het jaar voordien, zo’n 224 000 in totaal. Bovendien kwamen er heel wat nieuwe leden bij. Daarom zullen we ook in 2019...

Resultaten van de FietsTelweek 2018 binnenkort verwacht!

De eerste resultaten van de fietstelweek 2018 leveren interessante inzichten op die we nog gedetailleerder willen vergelijken met de vorige edities (2015-2016-2018). De UGent – die ons hierin ondersteunt – heeft extra tijd nodig om diepgaandere analyse uit te voeren tussen de verschillende teldata. Hiermee hopen we evoluties in het...

Karavaan vol cargofietsen en fietstrailers toont logistiek van de toekomst

De fiets is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van een nieuwe, stedelijke mobiliteitscultuur. Bycykel vzw faciliteert innovatieve mobiliteitsprojecten waarbij de fiets steeds een centrale positie inneemt en zal in het kader van dit actieprogramma ondernemingen (klein en groot) ondersteunen bij de transitie naar een duurzame stedelijke mobiliteit

Zender in fiets moet fietsdiefstal voorkomen

Het Antwerpse burgerproject ‘pik-me-danny’ wil de fietsdiefstal in de stad indijken en kreeg daarvoor 15.000 euro steun. 11 gestolen fietsen per dag Antwerpen kampt met een behoorlijk aantal fietsdiefstallen. Volgens de jaarlijkse aangiftes worden er meer dan 4.000 fietsen gestolen, dat zijn er elf per dag. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger.Vooral aan...

Bijna 87 000 fietsverplaatsingen tijdens de Fietstelweek in Oost-Vlaanderen

In september telde de Provincie Oost-Vlaanderen het fietsverkeer langs 17 fietssnelwegen. In totaal werden bijna 87.000 fietsverplaatsingen geregistreerd. “De resultaten van de fietstelling geven ons een inzicht over hoeveel fietsers zich verplaatsen langs de fietssnelwegen. Op basis van deze fietsdata kunnen we gerichte keuzes maken bij de verdere realisatie van...

Vlaamse overheid organiseert testdagen voor speed pedelecs zonder papieren

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid organiseert in december en januari testdagen voor speed pedelecs zonder een homologatie- en inschrijvingsbewijs. Met deze individuele homologatieprocedure krijgen speed-pedelecrijders zonder papieren alsnog de kans om hun voertuig te laten testen, in te schrijven en een nummerplaat aan te vragen....