Handleiding fietsstallingen

Fietsers willen graag hun fiets veilig en comfortabel stallen. Fietsdiefstallen betekenen een rem voor het gebruik van de fiets. Er is nood aan voldoende fietsenstallingen, zowel in de publieke ruimte als op bedrijventerreinen. De kwaliteit van de fietsenstallingen is een belangrijk element om meer mensen op de fiets te krijgen. Die wordt bepaald door verschillende factoren.

De publicatie in bijlage toont aan de hand van enkele goede praktijkvoorbeelden wat de aandachtspunten zijn bij de keuze en de locatie van fietsenstallingen (bijvoorbeeld comfort en diefstalveiligheid, spreiding stallingen, stallingen in winkelgebieden).

Uiteraard vormt het Vademecum Fietsvoorzieningen het referentiekader voor het ontwerp en de plaatsing van fietsenstallingen. Het is een uitgave van de Vlaamse overheid. U kunt dit vademecum downloadn op www.mobielvlaanderen.be.

De brochure van de Fietsersbond moet vooral gezien worden als een opsomming van geode kartijken en goede toepassingen van de richtlijnen zoals die in het vademecum zijn opgenomen.

Korte inhoud van de brochure:

 • Aandachtspunten bij de keuze en locatie van fietsenstallingen
  • Het juiste type fietsenstalling biedt comfort en diefstalveiligheid
  • De afstand tussen fietsen moet voldoende groot zijn
  • De spreiding van fietsenstallingen beïnvloedt het comfort
  • Fietsenstallingen bij handelszaken en in winkelstraten
  • Moet een fietsenstalling overdekt en verlicht zijn ?
 • Goede praktijkvoorbeelden

Opdrachtgever: Fietsersbond, met steun van Department Mobiliteit en Openbare Werken