Draaiboek openbaar domein stad Antwerpen


​Het draaiboek openbaar domein van de stad Antwerpen helpt om doordachte keuzes te maken bij het ontwerpen van nieuw of vernieuwd openbaar domein. Deze handleiding werd op maat van de stad en de districten uitgewerkt en stelt een leesbaar en herkenbaar openbaar domein voorop. Het draaiboek is opgebouwd volgens het STOP principe: stappers, trappers, openbaar vervoer en privé vervoer worden achtereenvolgens besproken aan de hand van handige fiches. Hierin staan schema’s die de best mogelijke materialen en afmetingen van straten, fietspaden, voetpaden en ander openbaar domein verduidelijken. Het consequent toepassen van de bouwstenen uit het draaiboek, verhogen de leesbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van het openbaar domein aanzienlijk. Gebruikers zullen zo de opbouw van een kruispunt beter kunnen inschatten, maar ook de efficiëntie in onderhoud van dit gelijkvormige openbaar domein zal er op vooruitgaan.

De meest recente versie van het draaiboek kan u via deze link van de stad Antwerpen downloaden, onder de titel ‘Nieuwe straten en pleinen kwaliteitsvol ontwerpen’.